Odkazy

Ministerstvo zemědělství – genetické zdroje http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství (NPGZ) https://www.np-genetickezdroje.cz/

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti http://chm.nature.cz/

Svaz chovatelů českého strakatého skotu   http://www.cestr.cz/

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě   http://www.schpcm.cz/

Klub chovatelů přeštického prasete http://www.prestici.websnadno.cz/Klub-chovatelu-prestickych-prasat-os.html

Národní hřebčín Kladruby nad Labem    http://www.nhkladruby.cz/

Asociace chovatelů huculského koně  http://www.hucul-achhk.cz/

Asociace svazů chovatelů koní České republiky  http://www.aschk.cz/

 Svaz chovatelů chladnokrevných koní N, SN a ČMB http://www.schchk.cz/

Centrum slezského norika www.centrum-slezsky-norik.cz

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Klub chovatelů valašské ovce http://valaska.schok.cz/

Svaz chovatelů drůbeže České republiky http://www.svazchovateludrubeze-cr.cz/

Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Klub chovatelů českých hus http://www.husaceska.cz

Klub chovatelů českých slepic http://www.ceske-slepice.webnode.cz/

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický /VÚRH/ http://www.frov.jcu.cz/cs/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky-vuhr

Rybářské sdružení České republiky  http://www.cz-ryby.cz/

Český svaz včelařů  http://www.vcelarstvi.cz/

Výzkumný ústav včelařský v Dole http://www.beedol.cz/

.

.