logo genetickezdroje.cz

Národní referenční středisko pro genetické zdroje zvířat

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i., a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
Národní referenční středisko
uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat
104 00 Praha 10 – Uhříněves 
tel.: 267 009 650
 http://www.vuzv.cz
Národní koordinátor: Ing. Věra Mátlová
tel.: 267 009 684, 724 038 032
e-mail: matlova.vera@vuzv.cz

Národní referenční středisko je členem Evropského regionálního střediska pro živočišné genetické zdroje (European Regional Focal Point for Farm Animal Genetic Resources, ERFP).

 

European Regional Focal Point for Farm Animal Genetic Resources

 

Evropské regionální středisko  pro živočišné genetické zdroje (ERFP) je regionální platforma pro podporu zachování a udržitelné využívání živočišných genetických zdrojů. Sdružuje evropské národní koordinátory a pracuje podle jimi schváleného mandátu - zprostředkuje spolupráci, koordinaci práce a výměny informací a zkušeností mezi různými evropskými zeměmi a vládními a nevládními organizacemi.

Cíle ERFP jsou následující:

podpora chovu in situ, zachování ex situ a udržitelného využívání AnGR v evropských zemích

podpora provádění Globálního akčního plánu pro AnGR v Evropě

rozvíjení a udržování pravidelných kontaktů a výměna informací horizontálně mezi evropskými národními středisky

EAAP i vertikálně s globálním kontaktním střediskem FAO v Římě organizování regionálních projektůvýzkumu, workshopů a národního programu pro AnGR v rámci evropského regionu.

Činnost je řízena Řídícím výborem, tvořeným volenými zástupci regionů (západní, severní, střední a jižní/jihovýchodní Evropa) na období tří let. Všechny aktivity střediska jsou financovány z členských příspěvků jednotlivých zemí.

Výkonný sekretariát je spolufinancovaný hostitelskou zemí (pro období 2015 – 2018  na Biotechnologické fakultě University Ljubljana, Slovinsko).