Králíci

Jako genetický zdroj je zařazeno sedm plemen, vyšlechtěných v bývalém Československu:

český strakáč – varianta černá (ČSč), český luštič (Čl), český albín (ČA), český červený (Čč) , český černopesíkatý Ččp), moravský modrý (Mm),  moravský bílý hnědooký (Mbh)

Populace jsou je udržovány podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Chovatelské sdružení pro plemena králíků:  Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Tabulka: Vývoj početních stavů populací genetických zdrojů králíků

Rok 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 2018   2019 2020 2021 2022  
Plemeno počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat   počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat  
(chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů)   (chovů) (chovů) (chovů) (chovů)  
ČSč 590 (56) 409 (41) 366 (35) 418 (36) 315 (29) 270 (25) 290 (23) 305 (24) 343 (26) 326 (26) 301 (24)   287 (24) 293 (26) 257 (23) 265 (23)  
Mm 306 (36) 180 (23) 238 (26) 223 (23) 161 (19) 135 (18) 150 (18) 173 (23) 160 (19) 145 (19) 169 (20)   143 (18) 164 (19) 153 (18) 140 (17)  
ČA 132 (23) 166 (23) 190 (21) 211 (21) 172 (19) 130 (15) 161 (14) 157 (15) 155 (15) 143 (16) 146 (15)   133 (15) 132 (14) 127 (14) 127 (13)  
Mbh 64 (9) 55 (11) 115 (12) 124 (13) 121 (13) 108 (10) 82 (8) 100 (10) 115 (12) 86 (9) 71 (10)   72 (10) 73 (11) 71 (11) 80 (11)  
Čl 54 (7) 48 (9) 80 (11) 86 (12) 70 (10) 48 (8) 94 (11) 94 (10) 85 (10) 69 (9) 54 (8)   53 (8) 51 (7) 45 (6) 50 (6)  
Čč 0 (0) 77 (11) 150 (19) 159 (22) 126 (23) 119 (16) 152 (16) 72 (11) 102 (13) 85 (11) 84 (10)   74 (9) 53 (6) 45 (5) 23 (4)  
Ččp 21 (3) 11 (6) 33 (8) 53 (13) 24 (8) 41 (10) 43 (8) 42 (9) 53 (9) 58 (9) 60 (9)   52 (8) 55 (8) 60 (8) 39 (7)