Králíci

Jako genetický zdroj je zařazeno sedm plemen, vyšlechtěných v bývalém Československu:

český strakáč – varianta černá (ČSč), český luštič (Čl), český albín (ČA), český červený (Čč) , český černopesíkatý Ččp), moravský modrý (Mm),  moravský bílý hnědooký (Mbh)

Populace jsou je udržovány podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Chovatelské sdružení pro plemena králíků:  Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Tabulka: Vývoj početních stavů populací genetických zdrojů králíků

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Plemeno počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat
(chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů)
ČSč 590(56) 435(46) 409(41) 433(45) 366(35) 397(34) 418(36) 382(33)
Mm 306(36) 192(30) 180(23) 222(28) 238(26) 213(21) 223(23) 169(20)
ČA 132(23) 175(24) 166(23) 197(24) 190(21) 215(21) 211(21) 176(19)
Mbh 64(9) 75(8) 55(11) 89(14) 115(12) 120(15) 124(13) 100(12)
Čl 54(7) 75(6) 48(9) 67(9) 80(11) 101(10) 86(12) 101(13)
Čč 0 46(8) 77(11) 126(14) 150(19) 152(21) 159(22) 166(26)
Ččp 21(3) 18(2) 11(6) 26(6) 33(8) 58(10) 53(13) 57(11)
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Plemeno počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat počet zvířat
(chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů) (chovů)
ČSč 315(29) 315(29) 270(25) 291(26) 290(23) 289(23) 305(24) 343(26) 326(26)
Mm 161(19) 161(19) 135(18) 139(18) 150(18) 154(18) 173(23) 160(19) 145(19)
ČA 172(19) 172(19) 130(15) 147(16) 161(14) 173(16) 157(15) 155(15) 143(16)
Mbh 121(13) 121(13) 108(10) 65(6) 82(8) 74(7) 100(10) 115(12) 86(9)
Čl 70(10) 70(10) 48(8) 68(11) 94(11) 85(10) 94(10) 85(10) 69(9)
Čč 126(23) 126(23) 119(16) 139(16) 152(16) 120(14) 72(11) 102(13) 85(11)
Ččp 24(8) 24(8) 41(10) 55(11) 43(8) 43(7) 42(9) 53(9) 58(9)