Hnědá krátkosrstá koza

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2001 596 95
2002 380 87
2003 687 97
2004 811 103
2005 940 115
2006 952 94
2007 1028 99
2008 1196 89
2009 810 106
2010 870 97
2011 788 92
2012 909 97
2013 956 96
2014 1022 105
2015 1052 104
2016 1111 101
2017 1010 97