Hnědá krátkosrstá koza

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2001 596 95
2003 687 97
2005 940 115
2007 1028 99
2009 810 106
2011 788 92
2013 956 96
2015 1052 104
2016 1111 101
2017 1010 97
2018 990 86
2019 801 79
2020 687 60
2021 672 57
2022 647 53