Česká červinka

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů českého strakatého skotu   http://www.cestr.cz/

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Tabulka: Vývoj početních stavů populace zařazené do Národního programu

 

Rok počet zvířat počet chovů
2000 88 2
2001 106 3
2002 115 3
2003 117 4
2004 86 4
2005 108 7
2006 116 9
2007 102 11
2008 137 12
2009 144 14
2010 163 17
2011 97 19
2012 123 20
2013 146 21
2014 174 22
2015 198 22
2016 246 20
2017 263 24