Bílá krátkosrstá koza

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2001 2182 323
2002 1551 248
2003 1627 229
2004 1552 203
2005 1600 179
2006 1560 151
2007 1669 130
2008 2510 123
2009 2007 130
2010 1902 115
2011 1909 106
2012 1964 112
2013 2067 112
2014 2180 110
2015 2184 115
2016 2307 111
2017 2339 101