Struktura

Funkční schéma Národního programu a propojení jeho hlavních subjektů: