Včela

Jako genetický zdroj je v programu zařazena  populace včely kraňské, udržovaná ve šlechtitelských chovech pomocí inseminace podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Chovatelské sdružení pro včelu kraňskou:  Český svaz včelařů  http://www.vcelarstvi.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů genetického zdroje včely kraňské (počty inseminovaných matek)

Rok

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

počet matek

393

359

354

439

395

356

401

355

počet chovů

7

7

7

7

7

7

7

7

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

počet matek

387

383

373

368

336

406

379

383

331

počet chovů

7

7

7

7

7

7

7

7

7