Česká husa

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:  Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Česká husa Česká husa chocholatá
počet    zvířat počet chovů počet zvířat počet chovů
2000 226 24 0 0
2001 159 22 11 2
2002 134 20 8 2
2003 137 23 32 7
2004 129 22 39 8
2005 117 22 25 6
2006 134 21 35 7
2007 127 17 30 6
2008 111 16 32 5
2009 123 17 36 5
2010 127 16 60 9
2011 128 16 70 9
 2012 125 16 70 9
 2013 122 16 71 9
2014 113 16 74 8
2015 109 16 61 7
2016 106 17 53 6
2017 138 25 59 7