Starokladrubský kůň

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem    http://www.nhkladruby.cz/

Kromě stáda Národního hřebčína je jako genetický zdroj zařazena část populace zemského chovu.

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Rok Zemský chov Národní hřebčín
plemenní hřebci       (bělouši + vraníci) plemenné klisny    (bělky + vranky) počet chovatelů plemenní hřebci       (bělouši + vraníci) plemenné klisny    (bělky + vranky)
2000 14 (7+7) 112 (48+64) 69 22 (9+13) 125 (59+66)
2001 18 (9+9) 121 (48+73) 84 22 (12+10) 133 (64+69)
2002 17 (9+8) 134 (56+78) 87 21 (12+9) 133 (67+66)
2003 18 ( 9 + 9) 160 ( 77 +  83) 103 25 (14 + 11) 140 (73 + 67)
2004 16 ( 7 +  9) 186 ( 92 +  94) 119 27 (15 + 12) 143 (76 + 67)
2005 17 ( 8 +  9) 187 ( 89 +  98) 120 32 (19 + 13) 139 (74 + 65)
2006 18 ( 7 + 11) 192 ( 92 +100) 134 34 (21 + 13) 147 (76 + 71)
2007 20 (10 +10) 201 ( 92 +109) 142 38 (21 + 17) 143 (73 + 70)
2008 17 ( 8 +  9) 204 ( 96 +108) 150 37 (19 + 18) 136 (65 + 71)
2009 21 (10 +11) 217 (101 +116) 157 34 (17 + 17) 127 (59 + 68)
2010 23 (10 +13) 221 (100 +121) 158 33 (17 + 16) 137 (63 + 74)
2011 23 ( 9 + 14) 218 (100 +118) 169 34 (20 + 14) 135 (63 + 72)
2012 22 (8 + 14) 221 (99 + 122) 164 33 (18 + 15) 129 (60 + 69)
2013 22 ( 9 + 13) 219 (103 +116) 176 26 (14 + 12) 132 (58 + 74)
2014 19 ( 8 + 11) 220 (104 +116) 202 25 (13 + 12) 129 (54 + 75)
2015 17 (6 + 11) 213 ( 95 +118) 211 25 (13 + 12) 136 (59 + 77)
2016 19 (7 + 12) 208 ( 96 +112) 211 26 (12 + 14) 125 (53 + 72)
2017 19 (6 + 13) 216 ( 100 +116) 211 27 (12 + 15) 138 (61 + 77)