Českomoravský belgik

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Asociace svazů chovatelů koní České republiky  http://www.aschk.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Plemenní hřebci Plemenné klisny
2000 41 206
2001 32 228
2002 30 233
2003 34 253
2004 37 274
2005 40 292
2006 43 313
2007 47 351
2008 52 369
2009 61 425
2010 58 386
2011 61 391
2012 62 446
2013 58 413
2014 57 446
2015 55 424
2016 58 463
2017 53 441
2018 56 457
2019 60 481
2020 57 488
2021 59 479
2022    

 

 
Dokument Chladnokrevný kůň - 1 - V lesní těžbě
Dokument Chladnokrevný kůň - 2 - Společenská úloha
Dokument Chladnokrevný kůň - 3 - V zemědělství
Dokument Chladnokrevný kůň - 4 - Kulturní odkaz