Šumavská ovce

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2001 1992 26
2002 2391 26
2003 2734 27
2004 2060 29
2005 2325 31
2006 2331 29
2007 2438 29
2008 2422 28
2009 2409 24
2010 3001 24
2011 1942 23
2012 2235 27
2013 2142 22
2014 2244 21
2015 2169 22
2016 2241 24
2017 2213 26