Šumavská ovce

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2001 1992 26
2003 2734 27
2005 2325 31
2007 2438 29
2009 2409 24
2011 1942 23
2013 2142 22
2015 2169 22
2016 2241 24
2017 2213 26
2018 2222 26
2019 2224 26
2020 1928 28
2021 1773 26
2022 1352 23