Česká slepice zlatá kropenatá

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2000 505 20
2002 337 7
2004 305 7
2006 317 8
2008 325 9
2010 212 8
2012 214 8
2014 221 12
2015 214 11
2016 208 8
2017 173 7
2018 208 10
2019 236 13
2020 259 17
2021 275 15
2022 186 12

Dohoda o poskytnutí biologického materiálu (doc.)

Tiskopis do genobanky (xls.)

Soubory není možné prohlížet v prohlížeči Google Chrome