Slezský norik

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Asociace svazů chovatelů koní České republiky  http://www.aschk.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Plemenní hřebci Plemenné klisny
2000 26 209
2001 26 219
2002 26 219
2003 27 175
2004 30 175
2005 33 174
2006 35 186
2007 39 211
2008 39 235
2009 45 247
2010 43 238
2011 41 244
2012 42 287
2013 39 272
2014 42 301
2015 43 291
2016 45 350
2017 44 330
2018 54 353
2019 53 365
2020 61 393
2021 58 388
2022    
 
Dokument Chladnokrevný kůň - 1 - V lesní těžbě
Dokument Chladnokrevný kůň - 2 - Společenská úloha
Dokument Chladnokrevný kůň - 3 - V zemědělství
Dokument Chladnokrevný kůň - 4 - Kulturní odkaz