Struktura

Funkční schéma Národního programu a propojení jeho hlavních subjektů:

Statut a jednací řád Rady genetických zdrojů zvířat – link