Ryby

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Genetické zdroje ryb jsou uchovávány formou živé genové banky – chovných hejn. Do Národního programu jsou zařazeny následující druhy ryb:

kapr obecný, pstruh duhový a  pstruh obecný forma potoční, lín obecný, sumec velký, jeseter malý,
vyza velká, síh peleď a síh maréna

Populace jsou udržovány podle Metodiky, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Chovatelské sdružení pro plemena ryb:  Rybářské sdružení České republiky  http://www.cz-ryby.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů genetických zdrojů ryb

Rok pstruzi lín sumec síhové jeseter kapr vyza
počet hejn (chovů) počet hejn (chovů) počet hejn (chovů) počet hejn (chovů) počet hejn (chovů) počet hejn (chovů) počet hejn (chovů)
2000 8 (7) 10 (3) 2 (1) 2 (1) 1 (1) 23 (9) 1 (1)
2002 7 (4) 9 (3) 2 (1) 2 (1) 2 (2) 16 (7) 1 (1)
2004 7 (4) 11 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 19 (8) 0
2006 7 (4) 13 (3) 2 (1) 3 (2) 4 (3) 16 (8) 0
2008 7 (4) 8 (3) 2 (1) 3 (2) 4 (3) 19 (7) 0
2010 8 (5) 8 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (3) 15 (6) 0
2012 8 (6) 2 (2) 0 3 (2) 4 (3) 13 (6) 0
2014 8 (6) 8 (3) 1 (1) 3 (2) 2 (2) 14 (5) 0
2015 8 (6) 8 (4) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 13 (5) 0
2016 8 (6) 8 (3) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)
2017 8 (6) 8 (4) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)
2018 9 (6) 8 (3) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)
2019 9 (6) 8 (3) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)
2020 9 (6) 8 (3) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)
2021 9 (6) 9 (4) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)
2022 9 (6) 9 (4) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 13 (5) 1 (1)

Videa

odběr mlíčí u vyzy velké - link

odběr jiker u vyzy velké - link