Přeštické černostrakaté prase

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě   http://www.schpcm.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace zařazené do Národního programu (údaje z dotací)

Rok počet   zvířat počet chovů
2002 377 9
2004 383 7
2006 361 7
2008 212 4
2010 209 6
2012 262 12
2014 476 20
2015 357 23
2016 366 22
2017 428 21
2018 460 19
2019 382 17
2020 406 16
2021 305 15
2022 386 18