Valašská ovce

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů ovcí a koz  http://www.schok.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Počet zvířat Počet chovů
2001 130 10
2003 148 14
2005 206 15
2007 218 17
2009 301 21
2011 493 32
2013 564 30
2015 803 50
2016 900 53
2017 978 51
2018 988 50
2019 1059 51
2020 952 52
2021 921 46
2022 952 48