Huculský kůň

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Asociace chovatelů huculského koně  http://www.hucul-achhk.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Rok

Počet klisen

Počet hřebců

2002

147 22

2003

156 25

2004

153

24

2005 167

21

2006

175 18

2007

175

18

2008 164

17

2009

172 19

2010

146 18

2011

142 18
2012 143

15

2013 146

15

2014 146

10

2015 156

12

2016 154

12

2017 163

8

2018 171

9

2019 162

10

2020 158

9