Huculský kůň

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Asociace chovatelů huculského koně  http://www.hucul-achhk.cz/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Rok

Počet klisen

Počet hřebců

2002 147 22
2003 156 25
2004 153 24
2005 167 21
2006 175 18
2007 175 18
2008 164 17
2009 172 19
2010 146 18
2011 142 18
2012 143 15
2013 146 15
2014 146 10
2015 156 12
2016 154 12
2017 163 8
2018 171 9
2019 162 10
2020 158 9
2021 154 10
2022