Česká husa

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:  Český svaz chovatelů   http://cschdz.eu/

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

 

Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje

Rok Česká husa Česká husa chocholatá
počet    zvířat počet chovů počet zvířat počet chovů
2000 226 24 0 0
2002 134 20 8 2
2004 129 22 39 8
2006 134 21 35 7
2008 111 16 32 5
2010 127 16 60 9
 2012 125 16 70 9
2014 113 16 74 8
2015 109 16 61 7
2016 106 17 53 6
2017 138 25 59 7
2018 142 24 60 8
2019 162 27 61 7
2020 199 31 63 8
2021 173 30 52 7
2022 173 31 56 9