Česká červinka

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů českého strakatého skotu   http://www.cestr.cz/

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Tabulka: Vývoj početních stavů populace zařazené do Národního programu (údaje z dotací)

Rok počet zvířat počet chovů
2000 88 2
2002 115 3
2004 86 4
2006 116 9
2008 137 12
2010 163 17
2012 123 20
2014 174 22
2015 198 22
2016 246 20
2017 263 24
2018 265 23
2019 337 26
2020 366 24
2021 238* 20
2022 229 17

 

  • zrušení dotačního titulu jalovice