Česká červinka

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů českého strakatého skotu   http://www.cestr.cz/

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Tabulka: Vývoj početních stavů populace zařazené do Národního programu (údaje z dotací)

Rok počet zvířat počet chovů
2000 88 2
2002 115 3
2004 86 4
2006 116 9
2008 137 12
2010 163 17
2012 123 20
2014 174 22
2015 198 22
2016 246 20
2017 263 24
2018 265 23
2019 337 26
2020 366 24