Nutrie

Jako genetický zdroj byla do roku 2016 zařazena tři plemena, vyšlechtěná  v bývalém Československu:

standardní nutrie českého typu, moravská stříbrná nutrie, přeštická vícebarevná nutrie.

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

V červenci 2016 Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", která nadále nesmějí být chována, dovážena a rozmnožována, a do dvou let by měly být zlikvidovány i stávající chovy. Výjimka je možná pouze pro účely uchování biodiverzity nebo výzkumu.

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství v současné době vede jednání o možnosti udělení této výjimky a jejích případných podmínkách.  Chovy nutrií uznané jako genetické zdroje jsou udržovány pod garancí Spolku chovatelů nutrií, 582 22 Dlouhá Ves čp. 54.

 

Tabulka: Vývoj početních stavů populací genetických zdrojů nutrií

Rok Plemeno
přeštická standardní stříbrná
počet zvířat (chovů) počet zvířat (chovů) počet zvířat (chovů)
2000 13 (2) 72 (7) 86 (7)
2002 16  (1)  91 (7) 56  (6)
2004 53  (4) 120 (9) 68  (6)
2006 63  (2) 128 (8) 74  (4)
2008 69  (2) 118 (7) 72  (4)
2010 72  (3) 117 (7) 73  (4)
2012 71  (4)   98 (7) 55  (4)
2014 49  (3)  96 (8) 43  (6)
2015 56  (4) 107 (8) 42  (6)
2016 50 (4) 103 (7) 39 (5)
2017 51 (5) 128 (9) 63 (7)
2018 58 (5) 132 (9) 94 (7)
2019 55 (4) 110 (8) 92 (7)
2020 56 (4) 103 (8) 95 (6)

 

V červenci 2016 Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", která nadále nesmějí být chována, dovážena a rozmnožována, a do dvou let by měly být zlikvidovány i stávající chovy. Výjimka je možná pouze pro účely uchování biodiverzity nebo výzkumu. Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství v sočasné době vede jednání o možnosti udělení této výjimky a jejích případných podmínkách.