Nutrie

Jako genetický zdroj byla do roku 2016 zařazena tři plemena, vyšlechtěná  v bývalém Československu:

standardní nutrie českého typu, moravská stříbrná nutrie, přeštická vícebarevná nutrie.

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v  Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

V červenci 2016 Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", která nadále nesmějí být chována, dovážena a rozmnožována, a do dvou let by měly být zlikvidovány i stávající chovy. Výjimka je možná pouze pro účely uchování biodiverzity nebo výzkumu.

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství v současné době vede jednání o možnosti udělení této výjimky a jejích případných podmínkách.  Chovy nutrií uznané jako genetické zdroje jsou udržovány pod garancí Spolku chovatelů nutrií, 582 22 Dlouhá Ves čp. 54.

 

Tabulka: Vývoj početních stavů populací genetických zdrojů nutrií

Rok   Plemeno
přeštická standardní stříbrná
počet zvířat (chovů) počet zvířat (chovů) počet zvířat (chovů)
2000    13 (2) 72 (7) 86 (7)
2002    16  (1)  91 (7) 56  (6)
2004   53  (4) 120 (9) 68  (6)
2006   63  (2) 128 (8) 74  (4)
2008   69  (2) 118 (7) 72  (4)
2010   72  (3) 117 (7) 73  (4)
2012   71  (4)   98 (7) 55  (4)
2014   49  (3)  96 (8) 43  (6)
2015   56  (4) 107 (8) 42  (6)
2016   50 (4) 103 (7) 39 (5)
2017   51 (5) 128 (9) 63 (7)
2018   58 (5) 132 (9) 94 (7)
2019   55 (4) 110 (8) 92 (7)
2020   56 (4) 103 (8) 95 (6)
2021   48 (4) 123 (9) 90 (7)
2022   45 (4) 134 (10) 83 (7)

 

V červenci 2016 Evropská komise přijala seznam "invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii", která nadále nesmějí být chována, dovážena a rozmnožována, a do dvou let by měly být zlikvidovány i stávající chovy. Výjimka je možná pouze pro účely uchování biodiverzity nebo výzkumu. Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem zemědělství v sočasné době vede jednání o možnosti udělení této výjimky a jejích případných podmínkách.