Linie šlechtitelských a experimentálních programů drůbeže

V roce 2008 zařadilo do Národního programu Ministerstvo zemědělství ČR rovněž uzavřené výchozí linie drůbeže využívané v rámci uznaných šlechtitelských chovů kachen, hus a nosné drůbeže v ČR, a experimentální linie drůbeže Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

celkem  se jedná o :

  • 19 linií nosného typu slepic uznaných šlechtitelských chovů Moravia, Dominant a Horal
  • 7 linií kachen pekingských uznaných šlechtitelských chovů RITO a TTH
  • 5 linií hus uznaného šlechtitelského chovu Rybářství Nové Hrady, a
  • 20 experimentálních vysoce inbredních linií a  3 outbredních  linií  kura  na  pracovišti  Ústavu molekulární genetiky AV ČR v.v.i

 

Hlavním smyslem a účelem zařazení těchto populací do programu genetických zdrojů je přetrvávající riziko výskytu nebezpečných onemocnění drůbeže u volně žijícího ptactva a strategie ochrany proti šíření těchto nákaz, která vychází z kontinuálního vývoje diagnostických metod ve veterinárním výzkumu i praxi.

Chovy nejsou dotovány, jedinou formou podpory je poskytnutí příspěvku na zajištění rozšířené vakcinace prováděné vzhledem k nákazové situaci nad rámec státem nařízených vakcinací ve šlechtitelských chovech nebo dle aktuální situace.

Garantem těchto genetických zdrojů je Svaz chovatelů drůbeže České republiky

http://www.svazchovateludrubeze-cr.cz/