Český strakatý skot

Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:

Svaz chovatelů českého strakatého skotu http://www.cestr.cz/

Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link

Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.

Populace původního (nezušlechtěného) typu byla zařazena do programu uchování v roce 2010.

Tabulka: Vývoj početních stavů populace zařazené do Národního programu (údaje z dotací)

Rok Počet zvířat Počet chovů
2010 8 1
2011 7 6
2012 13 6
2013 17 7
2014 19 7
2015 30 7
2016 49 6
2017 62 7
2018 77 7
2019 89 8
2020 115 12
2021 118 13
2022 118 12