Český strakatý skot

“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″] Uznané chovatelské sdružení pro plemeno: Svaz chovatelů českého strakatého skotu http://www.cestr.cz/ Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. … Pokračování textu Český strakatý skot