šumavská ovce   valašská ovce  

ŠUMAVSKÁ OVCE


Historie plemene
Plemeno je odvozeno od českých selských ovcí, na jejichž formování měly vliv pravděpodobně primitivní středoevropské, východoevropské i severské ovce. Populace selských ovcí byla následně plošně překřížena merinovými berany. Přesto se v horských a podhorských oblastech, zejména Šumavy, udržely v drobnochovech zbytky původního typu.
V roce 1953 byl zahájen program regenerace a zušlechťování české selské ovce. V oblastech Sušicka, Hartmanicka, Klatovska, Kašperskohorska, Želenorudska a Nýrska byla vykoupena zvířata, která se nejvíce blížila původním selským ovcím. Vybraná zvířata byla zušlechťována plemeny cigája, cheviot, texel, východofríská ovce, kent. V roce 1986 byla šumavská ovce uznána jako plemeno. V roce 1987 byla zařazena do světového genofondu hospodářských zvířat a v roce 1992 mezi genetické živočišné zdroje v ČR.

Plemenné znaky
Vyznačuje se středním tělesným rámcem, harmonickou tělesnou stavbou, konstituční pevností. Velmi dobrá chodivost (až 20 km) je doplněna dobrou pastevní schopností, neboť plemeno je schopné využívat i méně kvalitní pastevní porosty v prodlouženém pastevním období).
Živá hmotnost bahnic je značně variabilní a pohybuje se v rozmezí 50-70 kg, berani dosahují hmotnost 70-100 kg. Zbarvení je bílé, ale jsou přípustné tmavé skvrny na hlavě a končetinách.
Hlava je mírně klabonosá (u beranů), obrostlá vlnou až po spojnici očí, nohy po hrbol patní a zápěstí. Kratší šavlovité rohy se vyskytují u beranů, ovce jsou většinou bezrohé.
Předností bahnic je dobrý mateřský instinkt a dobrý zdravotní stav. Plemeno je vhodné ke košárování a k chovu v drsných klimatických podmínkách.

Užitkovost
Plemeno se vyznačuje trojstrannou užitkovostí (vlna, maso, mléko). V současné době se chová ve formě vlnařsko-masného užitkového typu.
Vlna je bílá, polohrubá, smíšená, splývavá, výrazně voskově lesklá sortimentu CD-E, s výtěžností 65-70 %.
Roční produkce vlny u beranů 6,5 kg, u bahnic 3,5-4 kg s výtěžností 62-72 %. Délka ročního rouna dosahuje 20-25 cm s jemností 35-40μm. V rouně je 80 % a více vlnovlasů, obsah mrtvých vlasů do 1 %.
Produkce mléka za 200 dní laktace 60-120l, plodnost se pohybuje kolem 125 %.
Průměrný denní přírůstek jehňat v odchovu 200 g, ve výkrmu 250 g při výtěžnosti 48 %.

Populace

Vývoj početního stavu zvířat začleněných do genetických živočišných zdrojů.  

 
Rok
Počet ovcí
Počet chovů
2001
1992
26
2002
2391
26
2003
2734
27
2004
2060
29
2005
2325
31
2006
2331
29
2007
2438
29
2008
2422
28
2009
2409
24
2010
3001
24
2011
1942
23
2012
2235
27
2014
2244
21
2015
2169
22
 

Projekt ochrany šumavské ovce v rámci Národního programu zajišťuje
Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR,
SCHOK – Plemenná kniha ovcí
Ptašínského 5, 602 00 Brno 
ing. Vít Mareš
e-mail:  
tel.:  541 243 481
http://www.schok.cz

  
{FOTOGAL:ovce_sum}
 
?>