NUTRIE


Historie plemen
Chov nutrií má v ČR více než osmdesátiletou tradici. V poválečném období (po r. 1945) se rychle rozvíjel, a mimo cenné kožky produkoval i velmi jemné maso s vysokým obsahem bílkovin a nízkým obsahem tuku. V osmdesátých letech 20. století bylo prodkováno 0,5 miliónu kožek ročně, přitom standardní nutrie chované v Čechách a na Moravě patřily k nejlepším v Evropě. Ekonomické podmínky způsobily pokles stavů na historické minimum, odhadem asi 4000 chovných zvířat.
Standardní nutrie vyšlechtěná na území ČR vyniká kvalitou srsti. Původní moravské stříbrné plemeno, stejně jako přeštické vícebarevné plemeno, je kriticky ohroženo.

Plemenné znaky
Stavbou těla, velikostí a exteriérem stojí nutrie mezi ondatrou a bobrem – délka dospělých zvířat je mezi 50-70 cm, ocas dlouhý 30-40 cm, hmotnost dospělých zvířat je 5-6 kg (dospělí samci dosahují hmotnosti i 12 kg).
Typy zbarvení jsou standardní, hnědý (vznikl chovem divokých nutrií v zajetí a dlouhodobou selekcí zvírat požadovaného typu a zbarvení), a barevné typy dominantní (černá, zlatá, bílá) nebo recesivní (stříbrná, greenland, pastelová, safírová, vícebarevná). Barevné typy jsou mutačního původu nebo byly vyšlechtěny metodou křížení různě zbarvených zvířat.

Český typ standardní nutrie
vyniká oranžovým zbarvením boků, srst na hřbetě je tmavohnědá, na břiše svělehnědá. Také okolo očí a uší má srst oranžový nádech.
Stříbrná nutrie se vyznačuje tmavě šedými až šedofialovými pesíky a více nebo méně výrazným prostříbřením – bílými nepigmentovanými prstenci, jejichž délka je 5-7 mm. Část krycích chlupů zejména na hřbětě má pigmentovanou špičku. Podsada je na břiše šedá, na bocích a směrem ke hřbětu tmavší. Kůže je pigmentovaná, oko hnědé.
Přeštická vícebarevná nutrie
má základní barvu bílou, hnědě pigmentovaná srst se nachází okolo očí a uší, na hřbetě a zádi, která je tmavšího hnědého odstínu. Nos ani hrudní končetiny nejsou pigmentované, ocas je pigmentovaný s tmavou špičkou. Oční duhovka je hnědá.

Užitkovost
Chovným cílem je dosažení 4-4,5 kg živé hmotnosti v 6 měsících věku u samců a 3,5-4 kg u samic a pěti odstavených mláďat na 1 vrh, při dosažení potřebného počtu bodů v hodnocení exteriéru a kvality srsti.
Šlechtěním bylo v dosaženo velkého pokroku ve sjednocení barevného tónu i ve zbarvení krycí srsti u standardních nutrií, které se tak staly unikátním a uznávaným typem i v mezinárodním měřítku.

Populace
Přes dotační podporu chovu je počet chovů velmi nízký až kritický a hrozí reálné nebezpečí vyhynutí. 

 

 

 
Rok
Plemeno
přeštická
standardní
stříbrná
počet zvířat (chovů)
počet zvířat (chovů)
počet zvířat (chovů)
2001
14  (1)
76  (6)
89  (6)
2002
16  (1)
 91  (7)
56  (6)
2003
16  (1)
 85   (8)
52  (8)
2004
53  (4)
120  (9)
68  (6)
2005
64  (4)
  151 (11)
70  (6)
2006
63  (2)
128  (8)
74  (4)
2007
66  (2)
132  (8)
72  (4)
2008
69  (2)
118  (7)
72  (4)
2009
38  (2)
120  (7)
74  (4)
2010
72  (3)
117  (7)
73  (4)
2011
88  (5)
112  (7)
58  (4)
2012
71  (4)
  98   (7)
55  (4)
2014
49  (3)
 96   (8)
43  (6)
2015
56  (4)
107  (8)
42  (6)

Projekt ochrany nutrií v rámci Národního programu zajišťuje Český svaz chovatelů,
Český svaz chovatelů

Maškova 3, Praha 8
Jana Korbová
e-mail:  
tel.:  284 684 148
euhttp://www.cschdz.

  
{FOTOGAL:nutrie}
 
?>