Struktura Národního střediska

dokumenty ke stažení (pdf)
• 15. 04. 2016

Výroční zpráva GZ 2015

• 15. 04. 2016

Prezentace garantů Rada GZ 2016
(ZIP - 50 MB)

• 18. 04. 2015

Rada GZ 2015 - prezentace MZe

• 01. 04. 2015

Výroční zpráva GZ 2014

• 01. 06. 2014

Přihlášení do Národního programu

• 01. 04. 2014

Výroční zpráva GZ 2013

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2012

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2011

• 10. 08. 2011

Prováděcí vyhláška 447/2006 k zákonu o šlechtění
a vyhláška 448/2006 o genetických zdrojích
(Včetně vzoru přihlášky - na str. 6171)

• 08. 08. 2011

Národní program GZ

plánované akce - termíny
• 01. 01. 2013

Individuální žádosti ověřené příslušným chovatelským sdružením (svazem, asociací) a souhrnnou žádost je nutné doručit do Národního referenčního střediska VÚŽv v.v.i. nejpozději 15.10. 2014 pro plemena ovcí, koz a koní, pro všechny ostatní GZ zvířat, ryb a včel nejpozději 30.9.2014

 
?>