NÁRODNÍ PROGRAM
Co je to Národní program?
Program ochrany genofondu původních plemen se datuje od roku 1994, kdy byla na popud prof. Máchy z brněnské Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity zpracována studie o vývoji a současném stavu původních druhů a plemen hospodářských zvířat. Tato studie se stala základem návrhu výzkumného projektu s názvem „Národní program uchování a využití genových zdrojů hospodářských zvířat“, řešeného v období 1995-1998 ve VÚŽV v Praze – Uhříněvsi. Výstupem projektu byla identifikace původních plemen a jejich lokalizace, shromáždění jejich dat jako základu pro budoucí databanku a návrh opatření k jejich uchování nebo regeneraci. Česká republika se tak aktivně připojila ke globálnímu programu Dohody o biologické rozmanitosti a FAO (FAO Global Programmes for Management of Genetic Resources).

Činnost spojená s programem byla jako jedna z priorit Ministerstva zemědělství  zařazena mezi podporované programy. Rychlý rozvoj dané problematiky ve světovém měřítku vedl k transformaci tohoto podpůrného programu ve standardní a komplexní Národní program ochrany genetických zdrojů pro zemědělství (2003). Mezi jeho úkoly patřila už nejen záchrana, ale udržitelný rozvoj - tj. nalezení udržitelných způsobů využití genetických zdrojů.
Na základě novely zákona o plemenitbě (Zákon 130/2006 Sb.) byl v roce 2006 Národní program s účinností od 1.1.2007 inovován. Inovace zavádí opatření umožňující monitorování vývoje chráněných genetických zdrojů, zahrnuje indikátory pro včasnou výstrahu, zřízení genobanky.

Jak se stát účastníkem Národního programu ?
Zájemce o chov plemen zařazených do Národního programu  musí splňovat podmínky §14 novely zákona č.154/2000 Sb., (v úplném znění jako zákon č. 344/2006 Sb.) a jeho prováděcí vyhlášky č.447/2006 Sb., jejíž součástí je i formulář žádosti o zařazení do programu. Oba materiály jsou ke stažení v sekci Dokumenty.
Žádost odešle na Odbor vědy a výzkum Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Po zařazení obdrží účastnické číslo, kterým se bude například přihlašovat o dotační podporu chovu.

Která plemena Národní program zahrnuje?

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství zahrnuje plemena:

 skotu  česká červinka, český strakatý skot
 prasat   přeštické černostrakaté
 ovcí  šumavská ovce,  valašská ovce
 koz  koza bílá krátkosrstá,  koza hnědá krátkosrstá
 koní  starokladrubský kůň, huculský kůň, slezský norik, českomoravský belgický kůň
 drůbeže     česká slepice zlatě kropenatá, česká husa
 králíků  český strakáč, český luštič, český albín, český červený, český černopesíkatý, moravský modrý,
 moravský bílý hnědooký
 nutrií  přeštická vícebarevná, standardní nutrie českého typu, stříbrná nutrie
 ryb  kapr obecný, pstruh duhový, pstruh obecný forma potoční, lín obecný, sumec velký, jeseter malý, 
 vyza velká, síh peleď, síh maréna
 včel  včela kraňská

dokumenty ke stažení (pdf)
• 15. 04. 2016

Výroční zpráva GZ 2015

• 15. 04. 2016

Prezentace garantů Rada GZ 2016
(ZIP - 50 MB)

• 18. 04. 2015

Rada GZ 2015 - prezentace MZe

• 01. 04. 2015

Výroční zpráva GZ 2014

• 01. 06. 2014

Přihlášení do Národního programu

• 01. 04. 2014

Výroční zpráva GZ 2013

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2012

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2011

• 10. 08. 2011

Prováděcí vyhláška 447/2006 k zákonu o šlechtění
a vyhláška 448/2006 o genetických zdrojích
(Včetně vzoru přihlášky - na str. 6171)

• 08. 08. 2011

Národní program GZ

plánované akce - termíny
• 01. 01. 2013

Individuální žádosti ověřené příslušným chovatelským sdružením (svazem, asociací) a souhrnnou žádost je nutné doručit do Národního referenčního střediska VÚŽv v.v.i. nejpozději 15.10. 2014 pro plemena ovcí, koz a koní, pro všechny ostatní GZ zvířat, ryb a včel nejpozději 30.9.2014

 
?>