kontakt

Národní referenční středisko
uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
104 00 Praha 10 – Uhříněves 
tel.: 267 009 6 
 http://www.vuzv.cz

Národní koordinátor: Ing. Věra Mátlová
tel.: 267 009 684, 724 038 032
e-mail: ">

 
?>