Národní středisko

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v.v.i., a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.


Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. 
Národní referenční středisko
uchování a využití genetických zdrojů hospodářských zvířat
104 00 Praha 10 – Uhříněves 
tel.: 267 009 650
 http://www.vuzv.cz
Národní koordinátor: Ing. Věra Mátlová
tel.: 267 009 684, 724 038 032
e-mail: ">

  

 

 

 


Národní referenční středisko je členem Evropského regionálního střediska pro živočišné genetické zdroje (European Regional Focal Point for Farm Animal Genetic Resources, ERFP).

dokumenty ke stažení (pdf)
• 15. 04. 2016

Výroční zpráva GZ 2015

• 15. 04. 2016

Prezentace garantů Rada GZ 2016
(ZIP - 50 MB)

• 18. 04. 2015

Rada GZ 2015 - prezentace MZe

• 01. 04. 2015

Výroční zpráva GZ 2014

• 01. 06. 2014

Přihlášení do Národního programu

• 01. 04. 2014

Výroční zpráva GZ 2013

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2012

• 01. 01. 2014

Výroční zpráva GZ 2011

• 10. 08. 2011

Prováděcí vyhláška 447/2006 k zákonu o šlechtění
a vyhláška 448/2006 o genetických zdrojích
(Včetně vzoru přihlášky - na str. 6171)

• 08. 08. 2011

Národní program GZ

plánované akce - termíny
• 01. 01. 2013

Individuální žádosti ověřené příslušným chovatelským sdružením (svazem, asociací) a souhrnnou žádost je nutné doručit do Národního referenčního střediska VÚŽv v.v.i. nejpozději 15.10. 2014 pro plemena ovcí, koz a koní, pro všechny ostatní GZ zvířat, ryb a včel nejpozději 30.9.2014

European Regional Focal Point for Farm Animal Genetic Resources

  Evropského regionální středisko sdružuje evropské národní kooridnátory a zajišťuje

  • prosazování zájmů ochrany genetických zdrojů při tvorbě evropské zemědělské legislativy
  • podporu společných projektů ochrany sdílených nebo příbuzných plemen (cigájské ovce, původní skot jihovýchodní Evropy)
  • technickou podporu (vytvoření jednotného softwaru pro vedení databází, vytvoření metodik pro kryokozervaci).
Středisko je řízeno Řídícím výborem, tvořeným volenými zástupci regionů (západní, severní, střední a jižní-jihovýchodní Evropa) na období tří let. Zástupcem pro střední Evropu je od roku 2005 národní koordinátor České repubiky. Výkonný sekretariát je financovaný hostitelskou zemí (pro období 2006 – 2010 Řecko). Všechny aktivity střediska jsou financovány z členských příspěvků jednotlivých zemí.
 
 
?>